Text: Tambah BesarText: AsalText: Tambah Kecil
Portal Rasmi
Pejabat Setiausaha Kewangan Negeri Sarawak

Piagam PelangganPiagam Pelanggan

 

 

Pengurusan Pendaftaran Kontraktor

 

Permohonan Baru
(beserta atau tanpa Status Bumiputera)

New Application
(with or without Bumiputera Status)

 

60 hari bekerja


60 working days

 

Pelanggan:

 

Semua firma/syarikat yang memohon pendaftaran kontraktor

 

 

All firms/companies applying for contractor registration

Permohonan Pembaharuan Dengan Perubahan Minor

Renewal With Minor Change Application

*Nota :

Perubahan minor adalah merujuk kepada perubahan alamat berdaftar sahaja.

 

*Note

Minor change is referring to change of registered address only.

 

 

 

1 hari bekerja

 

 

1 working day

Permohonan  Pembaharuan Dengan Perubahan/ Tambahan/ Naik Kelas/Status Bumiputera ATAU Perubahan/Tambahan/Naik Kelas/Bumiputera Status Sahaja

 

Renewal with Change/Additional/Higher Class /Bumiputera Status OR Change/Additional/Higher Class /Bumiputera Status only

 

*Nota:

Perubahan adalah merujuk kepada perubahan pemegang saham/pegangan saham, pengarah, modal berbayar

 

*Note:

Change is referring to change of shareholders/equity holding, directorship, paid-up capital

 

 

 

 

 

 

30 hari bekerja

 

 

 

30 working days


 

Pengurusan Permohonan Pinjaman Perumahan Kakitangan Kerajaan Negeri

(Tarikh kuatkuasa: 22 Mei 2004)

 


Permohonan pinjaman perumahan bagi kakitangan kerajaan Negeri yang memenuhi semua syarat yang ditetapkan

 


7 Hari Bekerja dari tarikh penerimaan

Pelanggan:

Semua kakitangan Kerajaan Negeri dipelbagai kementerian/jabatan