Text: Tambah BesarText: AsalText: Tambah Kecil
Portal Rasmi
Pejabat Setiausaha Kewangan Negeri Sarawak

Fungsi Unit-Unit Bahagian Khidmat Korporat dan Pelaburan Fungsi Unit-Unit Bahagian Khidmat Korporat dan Pelaburan

Unit Khidmat Korporat

  • Mentadbir urus dan pemudah cara pengadaran kredit Kerajaan Negeri
  • Mentadbir urus dan pemudah cara dalam transaksi korporat dan kewangan
  • Khidmat nasihat kewangan dan kesetiausahaan korporat kepada Kerajaan Negeri dan agensi-agensi Kerajaan Negeri (di mana berkaitan)

Unit Pelaburan

  • Mengurus, menilai dan memantau pelaburan saham Kerajaan Negeri dan peluang pelaburan baru yang berkaitan
  • Meneliti dan memberi ulasan ke atas aktiviti-aktiviti korporat dan kewangan Badan-Badan Berkanun Negeri dan Anak-anak Syarikat Kerajaan Negeri (GLCs) yang tertakluk di bawah Statutory Bodies (Financial and Accounting Procedure) Ordinance 1955  


Pegawai Seranta: Cik Mardiana bt. Sidi
E-mail: mardians@sarawak.gov.my
Tel.: (082)-446521/082-441957 samb. 2363