Sarawak ID|Register
Polls
Announcements

 

Mengenai Kami

Pejabat Setiausaha Kewangan Negeri (PSKN) ditubuhkan selaras dengan Perkara 11 Perlembagaan Negeri Sarawak (G.N.S. 163/63) dan pelantikan Setiausaha Kewangan Negeri Sarawak (SKN) adalah juga tertakluk kepada Peruntukan Perkara 11 Perlembagaan Negeri Sarawak.

SKN berfungsi sebagai Pihak Berkuasa Kewangan Negeri di bawah Akta Acara Kewangan Negeri Tahun 1957 dan bertanggungjawab ke atas segala urusan kewangan bagi Kerajaan Negeri Sarawak.   SKN melapor kepada Ketua Menteri Sarawak berhubung dengan perkara- perkara seperti dasar dan perundangan mengenai pengurusan sumber- sumber kewangan Negeri.


LEBIH LANJUT

Berita

Lihat Semua