Sarawak ID|Register
Polls
Announcements

Surat Pekeliling Setiausaha Kewangan Negeri Bil.1/2022

Dipaparkan pada 20 May 2022

Surat Pekeliling ini bertujuan untuk memaklumkan mengenai kemudahan potongan gaji bagi tujuan bayaran balik skim pinjaman perumahan di bawah Mutiara Mortgage & Credit Sdn. Bhd. Surat Pekeliling tersebut boleh dimuat turun di pautan ini.