Text: Tambah BesarText: AsalText: Tambah Kecil
Portal Rasmi
Pejabat Setiausaha Kewangan Negeri Sarawak

Fungsi Unit-Unit Bahagian Kewangan dan PentadbiranFungsi Unit-Unit Bahagian Kewangan dan Pentadbiran

Unit Kewangan

 • Mentadbir dan mengurus kewangan Pejabat
 • Pengurusan Pinjaman Persekutuan dan Pinjaman Negeri
 • Pengurusan/Pentadbiran Skim Pinjaman Perumahan Kakitangan Kerajaan Negeri & ADUN
 • Pengurusan/Pemantauan Sewaan Tanah dan Bangunan milik SFS Inc.
 • Memproses perakuan penyewaan bangunan untuk ruang pejabat Kerajaan dan penempatan kakitangan
 • Penyelarasan/Pemantauan penubuhan, operasi dan penutupan Tabung Amanah    

Unit Pentadbiran

 • Pengurusan & Pembangunan Sumber Manusia
 • Pengurusan Am & Keselamatan Pejabat
 • Pengurusan Inisiatif Kualiti Pejabat

Unit Pematuhan Kewangan

 • Memantau pematuhan terhadap Pekeliling-Pekeliling Kewangan yang dikeluarkan oleh Pejabat Setiausaha Kewangan Negeri Sarawak, Jabatan Perbendaharaan Negeri Sarawak & Unit Audit Dalam, Jabatan Ketua Menteri, oleh Kementerian/Jabatan/Agensi Negeri
 • Mengkaji penemuan-penemuan dan mengemukakan cadangan tambahan bagi penambahbaikan terhadap isu yang dibangkitkan terhadap Laporan Audit
 • Memastikan isu-isu & perakuan yang telah dibuat oleh Jawatankuasa Akaun Awam (PAC) dipatuhi dan dilaksanakan oleh Kementerian/Jabatan/Agensi Negeri yang berkaitan.