Sarawak ID|Register
Polls
Announcements

Perutusan Setiausaha Kewangan Negeri

Selamat datang ke Portal Pejabat Setiausaha Kewangan Negeri Sarawak.


Portal ini disediakan dengan hasrat memperkenalkan Pejabat ini kepada masyarakat awam serta menjadi saluran alternatif maklumat berkaitan organisasi dan perkhidmatan Pejabat ini kepada semua golongan masyarakat yang berurusan dengan Pejabat ini.

Saya berharap semoga maklumat-maklumat yang disediakan melalui portal ini dapat memberi manfaat kepada semua Pihak yang melayarinya.

Sekian, selamat melayari Portal Pejabat Setiausaha Kewangan Negeri Sarawak.


Datuk Amar Haji Ahmad Tarmizi Bin Haji Sulaiman
Setiausaha Kewangan Negeri Sarawak