Sarawak ID|Register
Polls
Announcements

Hubungi Kami

 

Alamat Am
Pejabat Setiausaha
Kewangan Negeri Sarawak

Tingkat 14, 17 & 18
Wisma Bapa Malaysia
93502 Petra Jaya, Kuching

Tel :  +082 - 441957
Faks :  +082 - 441676

     
 

Bahagian Perolehan
Unit Pendaftaran Kontraktor
Dan Juruperunding (UPKJ)

Tingkat 7, Wisma Satok
93400 Kuching
 

Tel :  +082 - 235710/ 235810
Faks :  +082 - 251593

 

     


  Bahagian Perolehan
Unit Pembangunan Kontraktor
Dan Pembekal (UPKP)

Tingkat 5, Wisma Satok
93400 Kuching

Tel :  +082 - 313324/ 313325/ 313484
Faks :  +082 - 443023


  Bahagian Pengurusan Aset Awam
Tingkat 5, Wisma Satok
93400 Kuching

Tel :  +082 - 550470/550467