Text: Tambah BesarText: AsalText: Tambah Kecil
Portal Rasmi
Pejabat Setiausaha Kewangan Negeri Sarawak

Pekeliling SFS1Pekeliling SFS1

 

Bil

Pekeliling

Perkara

Muat Turun

(* .pdf)

1. Surat Pekeliling Setiausaha Kewangan Negeri Bil.6/2018                                                 
Surat pekeliling ini bertujuan untuk memaklumkan kepada semua Kementerian/Jabatan/Badan-Badan Berkanun Negeri dan Pihak Berkuasa Tempatan Negeri tentang prosedur dan tatacara perolehan terkini yang perlu dipatuhi dan digunapakai oleh Agensi Pelaksana yang dipertanggungjawab untuk melaksanakan Rural Transformation Projects (RTP).  Dengan penguatkuasaan Surat Pekeliling ini, maka Surat Pekeliling Setiausaha Kewangan Bil.1/2017 bertarikh 23 Mac 2017 adalah dibatalkan                                                                                                                                                    
Muat Turun
                                                     
2. Surat Pekeliling Setiausaha Kewangan Negeri Bil.5/2018 Surat Pekeliling ini  bertujuan untuk memaklumkan kepada Kementerian/ Jabatan mengenai peningkatan had kuasa Lembaga Tender Bahagian (State Divisional Tenders Board) Muat Turun
3.
Surat Pekeliling Setiausaha Kewangan Negeri Bil.1/2018 Laporan Penilaian Prestasi Kontraktor-Contractors Performance Evaluation Report (CoPER) Secara On-Line Bagi Pelaksanaan Projek-Projek Kerajaan Di Bawah Peruntukan Kerajaan Negeri Muat Turun
4.
Surat Pekeliling Setiausaha Kewangan Negeri Bil.10/2017

Penutupan Akaun Awam Negeri 2017 : Permohonan Peruntukan Tambahan Bagi Tahun Kewangan 2017

Muat Turun
5.
Surat Pekeliling Setiausaha Kewangan Negeri Bil.9/2017 Tatacara Perolehan Badan-Badan Berkanun Negeri Sarawak 1. Surat Pekeliling
2. Tatacara Perolehan Badan-Badan Berkanun Negeri Sarawak
3. Lampiran-Lampiran/ Contoh Format Borang (.doc)
6.
Surat Pekeliling Setiausaha Kewangan Negeri Bil.8/2017

Pekeliling Penyediaan Anggaran Program Penyenggaraan Jalan Negeri (Termasuk Jalan Pertanian dan Jalan Kampung) Bagi Tahun 2018

Muat Turun
7.
Surat Pekeliling Setiausaha Kewangan Negeri Bil.7/2017 Tatacara Perolehan Kerajaan Negeri 1. Surat Pekeliling
2. Tatacara Perolehan Kerajaan Negeri
3. Lampiran-Lampiran / Contoh Format Borang (.doc)
8.
Surat Pekeliling Setiausaha Kewangan Negeri Bil.6/2017

Penyediaan Anggaran Belanjawan Tahun Kewangan 2018 dan 2019 Badan-Badan Berkanun dan Anak Syarikat

Muat Turun
9.
Surat Pekeliling Setiausaha Kewangan Negeri Bil.5/2017 Guidelines on the Preparation and Submission of Revenue and Expenditure Estimates, 2018 and 2019 Muat Turun
10.
Surat Pekeliling Setiausaha Kewangan Negeri Bil.4/2017 Pematuhan Arahan Perbendaharaan (AP) iaitu Ap56, Ap58(a) dan AP100(a) Muat Turun
11.
Surat Pekeliling Setiausaha Kewangan Negeri Bil.3/2017 Amendment To Section 4, Instruction 163 of the Supplementary Instructions Relating To Accounting Procedure And Financial Control Muat Turun
12.
Surat Pekeliling Setiausaha Kewangan Negeri Bil.2/2017 Perolehan Secara Terus Bekalan/ Perkhidmatan Untuk 'Common Items' (Common Items For Supplies/ Services)
 Muat Turun
13.
Surat Pekeliling Setiausaha Kewangan Negeri Bil.1/2017 Tatacara Perolehan Untuk Rural Transformation Projects (RTP) Muat Turun
14.
Surat Pekeliling Setiausaha Kewangan Negeri Bil.4/2016 Pindaan Arahan Perbendaharaan 87(b), 100(a), 309(a), dan 327(b) Muat Turun
15.

Surat Pekeliling Setiausaha Kewangan Negeri No.9/2015

Penutupan Akaun Negeri 2015: Permohonan Peruntukan Tambahan Bagi Tahun Kewangan 2015

Muat Turun

16.

Surat Pekeliling Setiausaha Kewangan Negeri Bil.1/2015

Sistem Maklumat Pendaftaran Kontraktor (Contractors Registration Information System-CoRIS)

Muat Turun

17.

Requirements In Ensuring Financial Regulatory Compliance

Requirements In Ensuring Financial Regulatory Compliance

Muat Turun

18.

Surat Pekeliling Setiausaha Kewangan Negeri No.1/2014

Penyediaan Anggaran Hasil dan Perbelanjaan Bagi Tahun 2015

Muat Turun

19.

Surat Pekeliling Setiausaha Kewangan Negeri No.8/2013

Penutupan Akaun Awam Negeri 2013: Permohonan Peruntukan Tambahan Bagi Tahun Kewangan 2013

Muat Turun

20.

Surat Pekeliling Setiausaha Kewangan Negeri Bil.7/2013

Gred Peruntukan Kontraktor Kerja Bagi Peruntukan Persekutuan

Muat Turun

21.

Surat Pekeliling Setiausaha Kewangan Negeri Bil.5/2013

State Financial Secretary Office Circular No.5/2013-Government Officer’s Loan Scheme (Amendments) 2013

Muat Turun

22.

Surat Pekeliling Setiausaha Kewangan Negeri Bil.3/2013

Tatacara Pengurusan Stor Kerajaan Negeri Sarawak

Muat Turun

23.

Surat Pekeliling Setiausaha Kewangan Negeri Bil.2/2013

Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan Negeri 2013 dan Pelaksanaan Management of Movable Asset System Fasa1

Muat Turun

24.

Surat Pekeliling Setiausaha Kewangan Negeri No.8/2012

Pematuhan Arahan Perbendaharaan dan Proses Pembayaran yang Cekap dan Berkesan

Muat Turun

25.
Surat Pekeliling Setiausaha Kewangan Negeri No.1/2012 Prosedur Permohonan Pelupusan Untuk Meroboh Bangunan Kerajaan Negeri Muat Turun
26.

Surat Pekeliling Setiausaha Kewangan Negeri No.5/2010

Sistem Maklumat Pendaftaran Kontraktor (Contractors Registration Information System-CoRIS)

Muat Turun

27.

Surat Pekeliling Setiausaha Kewangan Negeri Bil.3/2010

Pelawaan Kontraktor Kerja Di Negeri Sarawak

Muat Turun