Text: Tambah BesarText: AsalText: Tambah Kecil
Portal Rasmi
Pejabat Setiausaha Kewangan Negeri Sarawak

Fungsi Unit-Unit Bahagian BelanjawanFungsi Unit-Unit Bahagian Belanjawan

Unit Perbelanjaan Pembangunan &
Unit Perbelanjaan Pengurusan

  • Bertanggungjawab untuk merancang, menyedia & mengurus Belanjawan Tahunan & Belanjawan Tambahan
  • Mengawal dan memantau urusan Belanjawan Tahunan selaras dengan peruntukan undang-undang, peraturan & tatacara kewangan yang berkaitan
  • Memproses & melulus permohonan Viremen dan Belanjawan Tambahan
  • Mengawal & melulus perbelanjawan di bawah Kepada Perbelanjaan yang dipertanggungjawab kepada Setiausaha Kewangan Negeri

Unit Hasil

  • Memantau & mengawal hasil Kerajaan Negeri, Kerajaan Persekutuan dan pelaburan Kerajaan

Unit Badan-Badan Berkanun

  • Meneliti & memberi ulasan ke atas Belanjawan Tahunan Badan-badan Berkanun dan Anak Syarikat, dan ke atas permohonan Viremen dan Belanjawan Tambahan Badan-Badan Berkanun

    


Pegawai Seranta: Encik Alex Tan   
E-mail: alextgs@sarawak.gov.my
Tel. : (082)-313309/441957 samb. 2764